Arsen i Kadmijum u vazduhu iznad Bora

Bor, 17.02.2019. MCBor

Koncentracija arsena u vazduhu iznad Bora u 2018. godini bila je 24,2 puta veće od dozvoljene! Kadmijum i Sumpordioksid iznad dozvoljenih granica!

Zaključak iz “Izveštaj br. 24538-19, Ispitivanje kvaliteta vazduha u Boru (lokalna mreža monitoringa) (godišnji izveštaj za 2018. godinu) upozorava na kvalitet vazduha koji su disali gradjani u 2018. godini:

“Višestruko je prekoračena maksimalno dozvoljena koncentracija arsena za godišnji period usrednjavanja (6 ng/m3), obzirom da je srednja godišnja vrednost koncentracije arsena u 2018. godini iznosila 145,3 ng/m3.” (str. 41. Izveštaja)

Ovo je objavljeno u “Izveštaj br. 24538-19, Ispitivanje kvaliteta vazduha u Boru (lokalna mreža monitoringa) (godišnji izveštaj za 2018. godinu) na sajtu Grada Bora.
U analizi rezultata, na str. 40, za koncentracije prašine u vazduhu (PM10) se još konstatuje:
“Srednja godišnja vrednost koncentracija suspendovanih čestica PM10, u 2018. godini, iznosila je 59,9 µg/m3. Evidentno je prekoračenje granične vrednosti za godišnji period usrednjavanja (40µg/m3) u kalendarskoj 2018. godini prekoračena granična vrednost od 50µg/m3 u 24-časovnim uzorcima bila je 142 puta.”

IZVOR: mc.kcbor.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *