Održan seminar „Pređi preko, upoznaj govor i kulturu Vlaha“

Održan seminar za prosvetne radnike u Petrovcu, u sklopu akreditovanog programa “Pređi preko, upoznaj govor i kulturu Vlaha”, koji je odobren od zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja RS. Svim prisutnima na seminaru ispred Nacionalnog saveta vlaha obratio se Miletić Mihajlović govorivši o važnosti očuvanja vlaškog jezika i iznevši podršku za trud školskih predavača predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Milena […]

» Read more

NACIONALNI SAVET VLAHA USVOJIO VLAŠKO PISMO

Na sednici Nacionalnog saveta Vlaha, 24. januara 2012. godine usvojeno je vlaško pismo u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti. Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta Vlaha se rukovodio sledećim načelima: 1. Vlaški jezik je nаziv zа аrhаične romanske dijаlekte kojim, kаo svojim mаternjim jezikom, govore Vlаsi istočne Srbije. Osnova za ovakav pristup jeziku Vlaha prizilazi iz člana 4, […]

» Read more