VAZDUH U BORU U AVGUSTU MESECU

Izveštaj Instituta za Rudarstvo br. 30499-19 strana 51 (objavljen na sajtu gradske uprave http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/09/Izv.-o-kvalitetu-vazduha-u-Boru_avgust2019-br.30499-19-1.pdf),
MERNO MESTO JUGOPETROL:
Koncentracije suspendovanih čestica su se kretale u opsegu od 10,1 do 135,5 mikrograma po kubnom metru. Dozvoljene vrednsti prekoračene 12 dana.
Koncentracije OLOVA su se kretale od 6 do 2339 nanograma po kubnom metru, dozvoljene 1000 nangarama po kubnom metru. Dozvoljene vrednosti prekoračene 4 dana.
Koncentracije KADMIJUMA su se kretale od 0,28 do 104,41 nanogram po kubnom metru. Dozvoljena prosečna godišnja vrednost 5 nanograma po kubnom metru.
Koncentracije SRSENA su se kretale od 6,4 do 1280 nanograma po kubnom metru. Dozvoljena prosečna godišnja vrednost 6 nanograma po kubnom metru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *