NACIONALNI SAVET VLAHA USVOJIO VLAŠKO PISMO

Na sednici Nacionalnog saveta Vlaha, 24. januara 2012. godine usvojeno je vlaško pismo u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti. Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta Vlaha se rukovodio sledećim načelima: 1. Vlaški jezik je nаziv zа аrhаične romanske dijаlekte kojim, kаo svojim mаternjim jezikom, govore Vlаsi istočne Srbije. Osnova za ovakav pristup jeziku Vlaha prizilazi iz člana 4, […]

» Read more