Nova knjiga: KALENDAR OBREDA VLAHA SA HOMOLJA

Autor: Danica Đokić, etnolog Narodnog muzeja u Požarevcu Knjiga Zvezdane Stanojević, „Kalendar obreda Vlaha sa Homolja“ pretstavlja autentičan zapis o obredima i verovanjima vlaškog stanovništva koje živi u selima na blagim pobrđima Homoljskih planina: Melnici, Ranovcu, Kladurovu, Rašanacu, Ždrelu i Stamnici.Planinski masiv se u ovm delu spušta prema slivu Mlave formirajući istoimenu atropogeografsku oblast. Kalendarski obredi su veoma značajan segment […]

» Read more

Istorija i poreklo bosanskih Vlaha

Tekst u celosti preuzet sa sajta faktor.ba Za vrijeme osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini, od Sumarnog popisa sandžaka Bosna iz 1468/69. godine do 17. stoljeća u desetini osmanskih deftera popisane su stotine bosanskohercegovačkih naselja zajedno s njihovim poreskim obveznicima Vlasima. Defteri sadržavaju brojne poimenične popise bosanskih Vlaha, čija imena nikad niko nije uspio u cijelosti pobrojati jer je njihov […]

» Read more