Vlasi uživaju sva prava

Pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva garantovana prava i slobode, zaključeno na sastanku predsednika Borisa Tadića i predstavnika Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine. Predsednik Tadić i predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine saglasili su se da pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva Ustavom garantovana prava i slobode i predstavljaju lojalne građane Srbije. Predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine […]

» Read more

Vlasi mogu da se izjašnjavaju i kao Rumuni

Premijer Srbije Ivica Dačić poručio da Srbija ne želi da pravi nikakve probleme oko toga kako će se Vlasi izjašnjavati, da li kao Vlasi, ili kao Rumuni. Želimo ravnopravan život i Srba, Vlaha i Rumuna i svih drugih, rekao Dačić. Vlasi koji žive u Srbiji mogu da se izjašnjavaju kao pripadnici rumunske nacionalne zajednice ili kao Vlasi, rekao premijer Ivica […]

» Read more