Vlasi uživaju sva prava

Pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva garantovana prava i slobode, zaključeno na sastanku predsednika Borisa Tadića i predstavnika Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine. Predsednik Tadić i predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine saglasili su se da pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva Ustavom garantovana prava i slobode i predstavljaju lojalne građane Srbije. Predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine […]

» Read more

Dragojević: Vlasi nisu Rumuni

Niko nema pravo da od pripadnika vlaške nacionalne zajednice zahteva da se izjašnjavaju kao Rumuni, kaže predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Radiša Dragojević. Rumunija ne može da postavlja Srbiji ultimatume kada je reč o vlaškoj manjini, ističe Dragojević. Predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Radiša Dragojević izjavio je da niko nema pravo da od pripadnika vlaške nacionalne zajednice zahteva da se izjašnjavaju kao […]

» Read more
1 9 10 11