Vlasi uživaju sva prava

Pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva garantovana prava i slobode, zaključeno na sastanku predsednika Borisa Tadića i predstavnika Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine. Predsednik Tadić i predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine saglasili su se da pripadnici vlaške manjine u Srbiji uživaju sva Ustavom garantovana prava i slobode i predstavljaju lojalne građane Srbije. Predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine […]

» Read more

Vlasi mogu da se izjašnjavaju i kao Rumuni

Premijer Srbije Ivica Dačić poručio da Srbija ne želi da pravi nikakve probleme oko toga kako će se Vlasi izjašnjavati, da li kao Vlasi, ili kao Rumuni. Želimo ravnopravan život i Srba, Vlaha i Rumuna i svih drugih, rekao Dačić. Vlasi koji žive u Srbiji mogu da se izjašnjavaju kao pripadnici rumunske nacionalne zajednice ili kao Vlasi, rekao premijer Ivica […]

» Read more

Dragojević: Vlasi nisu Rumuni

Niko nema pravo da od pripadnika vlaške nacionalne zajednice zahteva da se izjašnjavaju kao Rumuni, kaže predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Radiša Dragojević. Rumunija ne može da postavlja Srbiji ultimatume kada je reč o vlaškoj manjini, ističe Dragojević. Predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Radiša Dragojević izjavio je da niko nema pravo da od pripadnika vlaške nacionalne zajednice zahteva da se izjašnjavaju kao […]

» Read more

NACIONALNI SAVET VLAHA USVOJIO VLAŠKO PISMO

Na sednici Nacionalnog saveta Vlaha, 24. januara 2012. godine usvojeno je vlaško pismo u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti. Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta Vlaha se rukovodio sledećim načelima: 1. Vlaški jezik je nаziv zа аrhаične romanske dijаlekte kojim, kаo svojim mаternjim jezikom, govore Vlаsi istočne Srbije. Osnova za ovakav pristup jeziku Vlaha prizilazi iz člana 4, […]

» Read more
1 11 12 13