Održan Kongres Vlaha Srbije (VIDEO)

 “Dame i gospodo,braćo Rumuni. Danas sam ovde u svojstvu episkopa svih Rumuna iz Srbije. Ovde sam da pokažem jedinstvo između Rumuna iz Banata i Istočne Srbije“, ovim rečima otpočeo je svoje izlaganje episkop Rumunske pravoslavne crkve iz Vršca Danil Stonesku na juče održanom Kongresu Vlaha Srbije održanom u hotelu “Jezero“ na Borskom jezeru.

Na Kongresu Vlaha Srbije, koji je počeo simbolično u “pet do dvanaest“ obznanjeno je da su vlaški predstavnici 10 organizacija civilnog društva, kulturno-umetničkih društava, političkih organizacija i Rumunskog pravoslavnog protoprezviterata Priobalne Dakije potpisali Protokol o saradnji i usvojili Deklaraciju o očuvanju rumunskog jezika i nacionalnog identiteta.

-Koliko god su za vas bila teška vremena, uveravam vas da će biti bolje, kao što je čisto Borsko jezero na kome se sada nalazimo. Jutros kada sam se probudio u ovom hotelu, razmišljao sam o tome da se u Borskom jezeru nalaze vaše suze i suze vaših predaka. Pale su mi na pamet i reči poznatih francuskih inpresionista, s početka 20. veka: “Dajte nam jedan zrak sunca i stvorićemo svet“. U suzama vaših predaka danas sija sunce. Današnji dan je dan koji će ući u istoriju, ali ne sa sporednih već sa glavnih vrata-rekao je, pored ostalog, episkop Danil.

 “U uverenju da u našoj zemlji ne mogu da se održe prepreke kada je reč o implementaciji celovite primene:

Univerzalne deklaracije o pravima čoveka (Ujedinjene Nacije),

Okvirne konvencije za zaštitu manjina (Savet Evrope),

Deklaracije o ukidanju svih oblika netolerancije i diskriminacije zasnovanih na religiji ili ubeđenjima (Ujedinjene Nacije),

Ubeđeni da su temeljne vrednosti o ljudskim i manjinskim pravima prenete u pozitivno zakonodavstvo naše zemlje i da će se to i nadalje činiti i poštovati kao u slučaju: Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Republika Srbija),

Podržavajući sistem evropskih vrednosti društvenog i socio-privrednog organizovanja, jednakosti svih građana pred zakonom bez ograničenja, podržavajući afirmativne politike “pozitivne diskriminacije“ prema manjinama, a imajući u vidu principe multikulturalnosti, multietničnosti i tolerancije bez jezika mržnje,

U stalnom očekivanju da se primene visoki kriterijumi iz postojećih konvencija, deklaracija i zakona i pratećih akata, harmonizovano i dosledno, u skladu sa načelima laičke (sekularne) države u odnosu na vlašku zajednicu, ma gde se nalazili pripadnici ove zajednice (manjine) na prostoru naše zemlje i pod ma kojim internim (Rumani) ili eksternim (Vlasi, Romani) imenom da su registrovani,

Potpisani ovlašćeni predstavnici crkvenih institucija, nevladinih, političkih organizacija i drugih pravnih i fizičkih lica među Vlasima, afirmisanih u oblasti nauke, kulture, umetnosti i drugih vidova stvaralaštva, ili angažovanih na zaštiti ljudskih prava, stavljaju na uvid javnosti: Deklaraciju Kongresa Vlaha Srbije“, citat je uvodnog dela Deklaracije, koju u celosti možete pročitati ovde(prva, druga stranica).

-Dragi moji Vlasi, moram da istaknem činjenicu, koju ne smemo da prenebregnemo: Timok je srpski i ostaće srpski. Neće biti ni rumunski ni bugarski. Siguran sam da aktuelna Vlada Republike Srbije ne čini ništa što bi, na bilo koji način, bila prepreka afirmaciji nacionalnog bića svih pripadnika nacionalnih manjina, pa i Vlaha na prostoru teritorije Srbije-istakao je, pored ostalog, u svom obraćanju Nebojša Marjanović, predsednik Opštine Boljevac.

Među mnogobrojnim zvanicama i predstavnicima potpisnika deklaracije, Kongresu je prisutvovao i predstavnik ambasade Rumunije u Srbiji, predsednik Opštine Boljevac Nebojša Marjanović i zamenik predsednika Opštine Ćuprija Ilija Paunović. Iako je uredno pozvan, Živorad Petrović, predsednik Opštine Bor niti bilo ko ispred lokalne samouprave, na čijoj teritoriji je Kongres održan, nije prisustvovao.

Fono snimak (prvog) dela Kongresa:

bor-sve.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *